Všeobecná ustanovení

 1. Pořádání M ČR se řídí platným Sborníkem řádů, směrnic a pokynů pro výcvikovou činnost sportovní kynologie ČKS.
 2. Doručení těchto propozic co nejdříve potvrďte (obratem) na e-mail martin.cecho@seznam.cz a kejrv@seznam.cz
 3. V případě, že se MR nezúčastníte, sdělte neprodleně na kontaktní adresy.
 4. Ubytování startujícím bude hrazeno z prostředků ČKS do výše 300,- Kč za noc po předložení dokladu v průběhu posledního soutěžního dne.   (max. 2 noci, ubytování si zajišťuje soutěžící sám).
 5. Stravování je zajištěno v místě soutěže. Stravování si každý účastník platí sám. Stravné dle směrnice obdrží startující v průběhu posledního  soutěžního dne.
 6. Každý účastník je povinen dodržovat zákon 77/2004 sbírky a předložit očkovací průkaz soutěžního psa s platným očkováním.
 7. Při prezentaci odevzdá každý účastník výkonnostní knížku a vyplněný přiložený dotazník. Účastník je povinen mít u sebe průkaz původu psa.
 8. Háravou fenu musí majitel nahlásit při prezentaci, kde obdrží další informace.
 9. Každý startující losuje startovní číslo sám za sebe.
 10. Psovod plně zodpovídá za škody způsobené svým psem.
 11. V průběhu soutěže nesmí na cvičební plochu žádný jiný pes, než soutěžící, který byl nahlášen během prezentace a to od zahájení tréninku až po ukončení MR. 
 12. Trénink je možný, mimo háravé feny, jen ve stanovenou dobu.
 13. Je zakázáno používat donucovacích prostředků (elektrické a ostnaté obojky, škrtící šňůry apod.) v celém areálu a jeho okolí po celou dobu konání MR.
 14. Při porušení tohoto ustanovení následuje diskvalifikace.
 15. Startovní číslo soutěžícího musí být při provádění disciplín viditelné.
 16. Soutěžící je povinen se držet pokynů pořadatelů. Hrubé porušení kázně a pravidel sportovního vystupování může mít za následek diskvalifikaci.
 17. Případné odstoupení ze soutěže je možné, ale musí být oznámeno hlavnímu rozhodčímu a vedoucímu soutěže.
 18. O případných změnách budou soutěžící včas informováni.
 19. Pokud budete potřebovat dopravu na stopy, informujte pořadatele nejpozději do 2 týdnů před zahájením soutěže a připište tuto skutečnost do dotazníku.