Novinky

14.6. 16:30  -    zveřejněná reportáž z mistrovství

14.6. 14:30  -    zveřejněné finální výsledky

14.6. 12:10  -    zveřejněné průběžné výsledky

14.6. 9:00    -    zveřejněné průběžné výsledky

13.6. 21:00  -    zveřejněná reportáž z 1.dne v sekci informace

13.6. 16:45  -    zveřejněné výsledky z 1.dne

13.6. 13:05  -    zveřejněné průběžné výsledky

13.6. 9:45    -    zveřejněné průběžné výsledky

12.6. 22:15  -    V sekci Účastníci je rozpis prezentovaných závodníků
                         se začátky nástupu na jednotlivé disciplíny.

 

Vítejte na našem webu

Základní kynologická organizace 461 Roudnice n.L.

z pověření ČKS pořádá ve dnech 12. - 14. 6. 2015

 

MISTROVSTVÍ ČR IPO


Vážené dámy, vážení pánové, příznivci sportovní kynologie.

 

Vítám Vás na mistrovství České republiky IPO 2015 v Roudnici n.L., ve městě ležícím na úpatí památné hory Říp a na levém břehu řeky Labe.

První zmínky o Roudnici n.L. pocházejí již z roku 1167. Ve středověku byla Roudnice n.L. v majetku pražských biskupů, kteří zde vystavěli jeden z prvních kamenných hradů.

Velký vědeckotechnický rozvoj nastal v 19. století, kdy vznikaly na území našeho města průmyslové podniky. V tomto období nastává rovněž velký kulturní rozkvět. Bylo založeno muzeum Karla Rozuma a moderní galerie výtvarného umění.

Roudnice n.L. a celý kraj pod horou Říp byl po staletí centrem české vzdělanosti.

Roudnice je rovněž městem sportu. Řada roudnických sportovců reprezentovala naší vlast na vrcholných akcí světové úrovně (veslování, kanoistika, box, zápas ř.ř). Nejinak tomu je i ve sportovní kynologii. V Roudnici n.L. se pořádalo několik mistrovství ČR všech plemen, dále 2x belgických ovčáků a rottweilerů.

Nemalo měrou jsme jako spoluorganizátoři přispěli ke zdárnému průběhu Mistrovství světa FMBB v roce 2009 a byly jsme organizátory  23. mistrovství světa FCI v roce 2013.

Kynologie má v Roudnici n.L. dlouholetou tradici. Začátky sahají někam do roku 1949-1950.  První konkrétní zmínky o roudnické kynologii jsou z roku 1953. V našich řadách byla spousta úspěšných pejskařů. Mistr ČR z let 1966 a 71 Josef Čmejla z roku 1967 Michal Vološčuk. Dále nás úspěšně reprezentovali boxerkáři. Manželé Topšovi, Veronika 2. a 3. místo na MČR , Martin 1. místo MČR IPO2, Michaela Martinů  2. a 3. místo na MČR a Vlasta Beran, který se umístil na MS boxerů na 3. místě a na MS stopařů-boxerů na 2.místě. Václav Kejř se 10x probojoval do mistrovství ČR všech plemen s umístěními 3, 4, 5 a 7 místo a 4x byl členem reprezentačního družstva na MS BO-FMBB. V posledních několika letech reprezentuje na MS velkých kníračů Honza Tala. Radka Holubová a Karel Sedláček ml. se na mistrovstvích mládeže umístili shodně na druhých místech.

Za zmínku stojí, že ve zhruba 65 leté historii Roudnické kynologické organizace jsme měli pouze dva předsedy, pomineme-li první, zhruba dvouleté období začátků pejskařiny, byl více jak dvacet let předsedou pan Michal Vološčuk a posledních  čtyřicet let pan Václav Kejř.

V neposlední řadě děkuji všem sponzorům, zejména f. HST a BRIT dále Ústeckému kraji a městu Roudnice n.L. za finanční  podporu a děkuji všem členům organizačního teamu.

Závodníkům přeji, aby jejich psi předvedli co nejlepší výkony a tím zúročili mnohaleté úsilí při náročné přípravě, divákům přeji hezkou sportovní podívanou a všem přeji, aby  si z mistrovství odnesli ty nejlěpší zážitky.

 

 

                                            Za organizační výbor a ZKO 461 Roudnice n.L.

                                                                                 Václav Kejř


 

V záložce MČR IPO 2015 naleznete propozice
Sponzoři:


Akce je pořádána za podpory Ústeckého kraje
 
 
   

Mediální partner: